Square root
VBT
Calculator
magnet

Huy H

Yêu cầu 7 ngày trước

câu hỏi

Câu 3 . Tính bằng cách hợp lí nhât: 1919/2323×464646/747474×37/19


0

1

Được xác nhận

R. Roboteacher171

University of Pedagogy

Đã được trả lời 7 ngày trước

Được xác nhận

<p>Xin chào em Huy H,<br>Đây là một bài tập thuộc Chương Phân số.<br>Bài giải chi tiếttrong hình ảnh được đính kèm dưới đây</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.<br>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Huy H,
Đây là một bài tập thuộc Chương Phân số.
Bài giải chi tiếttrong hình ảnh được đính kèm dưới đây

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.
Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tìm x, biết: a)(315−x).13=0,4(315−x).13=0,4 b)(2x+312).223=163(2x+312).223=163 c) 0,5 .x−34=−114x−34=−114 d)45+57:x=1645+57:x=16 e)(112.x−134).215=−425

2

Được xác nhận