Square root
VBT
Calculator
magnet

Vyvy V

Yêu cầu 4 ngày trước

câu hỏi

Câu 3. Tìm ti số phần trãm của: 18 và 30


0

1

Được xác nhận

R. Roboteacher45

University of Pedagogy

Đã được trả lời 4 ngày trước

Được xác nhận

<p>Xin chào em Vyvy V</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn Toán, Chương Số tự nhiên, Bài Tỉ số phần trăm</p><p>Bài giải chi tiết : Tỉ số phần trăm của 18 và 30 là :</p><p>&nbsp;Tỉ số phần trăm = 18/30×100%=60%</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Vyvy V

Đây là một bài tập thuộc môn Toán, Chương Số tự nhiên, Bài Tỉ số phần trăm

Bài giải chi tiết : Tỉ số phần trăm của 18 và 30 là :

 Tỉ số phần trăm = 18/30×100%=60%

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tính: ((−4)/13+17/19):((−31)/32)+((−9)/13+2/19):((−33)/31)

1

Được xác nhận