Square root
VBT
Calculator
magnet

Huy H

22 tháng 8 2022 03:11

câu hỏi

Câu 3. Tìm điểm cực tiểu của hàm số y=x^(4)−2x^(2)+3. (Tìm điểm đại của hàm số là tìm x_((CT)) ).

alt

9

1

Được xác nhận

R. Roboteacher33

University of Pedagogy

22 tháng 8 2022 05:01

Được xác nhận

Xin chào em Huy H Đây là một bài tập thuộc môn Toán, khối 12. Bài giải chi tiết đã được trình bày rõ ràng ở trong ảnh đính kèm. Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

giúp em giải chi tiết vs

12

Được xác nhận