Square root
VBT
Calculator
magnet

Huy H

14 tháng 10 2022 14:41

câu hỏi

Câu 3: Phát biểu và ghi dạng tổng quát của các tính chất cơ bản của phép cộng?


1

1

Được xác nhận

R. Roboteacher100

University of Pedagogy

14 tháng 10 2022 14:50

Được xác nhận

<p>Xin chào em Huy H,<br>Đây là một bài thuộc môn Toán 6<br>Bài giải chi tiết:</p><p>Giao hoán: a+b=b+a và a.b=b.a&nbsp;</p><p>Kết hợp:&nbsp;(a+b)+c=a+(b+c) và (a.b).c=a.(b.c)&nbsp;&nbsp;</p><p>Cộng với số 0:&nbsp;a+0=0+a=a&nbsp;</p><p>Nhân với số 1:&nbsp;a.1=1.a=a&nbsp;&nbsp;</p><p>Phân phối của phép nhân với phép cộng: a x (b + c ) = a x b + a x c</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!<br>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Huy H,
Đây là một bài thuộc môn Toán 6
Bài giải chi tiết:

Giao hoán: a+b=b+a và a.b=b.a 

Kết hợp: (a+b)+c=a+(b+c) và (a.b).c=a.(b.c)  

Cộng với số 0: a+0=0+a=a 

Nhân với số 1: a.1=1.a=a  

Phân phối của phép nhân với phép cộng: a x (b + c ) = a x b + a x c

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!
Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

giúp e vs ạ bài biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn bậc hai ạ

3

Được xác nhận