Square root
VBT
Calculator
magnet

Đặng D

25 tháng 12 2022 09:58

câu hỏi

Câu 3 Mắc một bóng đèn vào hiệu điện thế 220v thì dòng điện chạy qua nó có cường độ là 0,25A. a) Tính điện trở và công suất của bóng đèn khi đó. b) bóng đèn trên được sử dụng trung bình 5h trong một ngày. Tính điện năng mà bóng đèn tiêu thụ trong 30 ngày. Giúp e với

Câu 3 Mắc một bóng đèn vào hiệu điện thế 220v thì dòng điện chạy qua nó có cường độ là 0,25A.

a) Tính điện trở và công suất của bóng đèn khi đó.

b) bóng đèn trên được sử dụng trung bình 5h trong một ngày. Tính điện năng mà bóng đèn tiêu thụ trong 30 ngày.

Giúp e với


2

1

Được xác nhận

R. Roboteacher191

University of Pedagogy

30 tháng 12 2022 11:25

Được xác nhận

Xin chào em Đây là một bài tập trong phần điện năng Bài giải chi tiết: Ta có: R = U/I= 880 Ôm P = UI = 55W A = Pt = 55.5.3600.30=8250 Wh Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

cơ năng có mấy dạng là những dạng nào?

6