Square root
VBT
Calculator
magnet

Ca H

07 tháng 10 2022 08:25

câu hỏi

Câu 3. Cho 21/Δ×3=21/3. Số thích hợp để viết vào hình tam giác là:


0

1

Được xác nhận

R. Roboteacher176

University of Pedagogy

07 tháng 10 2022 08:36

Được xác nhận

<p>Xin chào em <strong>Ca H</strong><br>Đây là một bài tập thuộc Chương 3 - Đại số: Phương trình bậc nhất một ẩn, Bài 1: Phương trình bậc nhất một ẩn và cách giải<br>Bài giải chi tiết:21/Δ×3=21/3</p><p>&lt;=&gt;21/Δ=21/3:3=21/9</p><p>Vậy số cần điền là 9</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.<br>Cảm ơn em.&nbsp;</p>

Xin chào em Ca H
Đây là một bài tập thuộc Chương 3 - Đại số: Phương trình bậc nhất một ẩn, Bài 1: Phương trình bậc nhất một ẩn và cách giải
Bài giải chi tiết:21/Δ×3=21/3

<=>21/Δ=21/3:3=21/9

Vậy số cần điền là 9

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.
Cảm ơn em. 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

hàm số bậc nhất

4

Được xác nhận