Square root
VBT
Calculator
magnet

Huy H

12 tháng 10 2022 01:20

câu hỏi

Câu 3: Cho 200 ml dung dịch Ba(OH)2 0,4M vào 250 ml dung dịch H2SO4 0,3M. Tính khối lượng kết tủa tạo thành


6

1

Được xác nhận

R. Roboteacher75

University of Pedagogy

12 tháng 10 2022 01:52

Được xác nhận

Xin chào em, Đây là một bài tập thuộc Hóa, lớp 9 Bài giải chi tiết: Xem hình dưới Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Câu 719. Đồng phân của mantozơ là : A. Glucozơ. B. Fructozơ. C. Lactozơ. D. Saccarozơ.

0

Được xác nhận