Square root
VBT
Calculator
magnet

Vyvy V

21 tháng 9 2022 16:35

câu hỏi

Câu 3 (1,5 điểm). Để khen thưởng cho lớp 6A vì đạt thành tích tốt trong tháng qua. Lớp đã chuẩn bị một lượng bút bi gồm 3 loại màu: xanh, tính và đen. Trong đó bút màu xanh chiếm tỉ lệ 40% tổng số bút, bút màu tím chiếm tỉ lệ 1/3 số bút còn lại, biết tổng số bút là 105 cây. a/ Tính số lượng bút mỗi loại.


1

1

Được xác nhận

R. Roboteacher171

University of Pedagogy

21 tháng 9 2022 18:24

Được xác nhận

<p>Xin chào em Vyvy V</p><p>Đây là một bài tập thuộc Chương Số tự nhiên.</p><p>Bài giải chi tiết :</p><p>Số lượng bút xanh: 40%.105=42 cây<br>Số lượng bút tím: 1/3.(105-42)=21 cây<br>Số lượng bút đen: 105-42-21=42 cây</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Vyvy V

Đây là một bài tập thuộc Chương Số tự nhiên.

Bài giải chi tiết :

Số lượng bút xanh: 40%.105=42 cây
Số lượng bút tím: 1/3.(105-42)=21 cây
Số lượng bút đen: 105-42-21=42 cây

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Phân tích các thừa số sau thành tích các thừa số nguyên tố.15

4

Được xác nhận