Square root
VBT
Calculator
magnet

Vyvy V

21 tháng 9 2022 16:34

câu hỏi

Câu 297 : Một số kim loại như Fe, Al, Cr bị thụ động trong H 2 SO 4 đặc, nguội do : A. tạo ra lớp sunfat bền bảo vệ. B. tạo ra lớp oxit bền bảo vệ. C. tạo ra lớp hiđroxit bền bảo vệ. D. tạo ra lớp hiđrosunfat bền bảo vệ.


0

1

Được xác nhận

R. Roboteacher76

University of Pedagogy

24 tháng 9 2022 16:52

Được xác nhận

<p>Chào em Huy H<br>Đây là một bài tập thuộc môn Hóa 11<br>Lời giải chi tiết như sau:</p><p>Khi cho 3 kim loại này vào trong H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> &nbsp;đặc nguội, chúng phản ứng và tao ra lớp màng oxit khá vững chắc, khiến cho kim loại bên trong của lớp màng oxit này không thể tiếp tục phản ứng với axit nữa.</p><p>Đáp án là B<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.<br>Cảm ơn em</p>

Chào em Huy H
Đây là một bài tập thuộc môn Hóa 11
Lời giải chi tiết như sau:

Khi cho 3 kim loại này vào trong H2SO4  đặc nguội, chúng phản ứng và tao ra lớp màng oxit khá vững chắc, khiến cho kim loại bên trong của lớp màng oxit này không thể tiếp tục phản ứng với axit nữa.

Đáp án là B
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.
Cảm ơn em

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Câu 307 : Chất khí nào sau đây có thể làm khô bằng H 2 SO 4 đặc ? A. H 2 S B. SO 3 C. NH 3 D. Không phải các khí A, B và C.

0

Được xác nhận