Square root
VBT
Calculator
magnet

Ly P

02 tháng 10 2022 15:52

câu hỏi

Câu 296: Phản ứng giữa axit axetic với dung dịch bazơ thuộc loại A. phản ứng oxi hóa - khử. B. phản ứng hóa hợp. C. phản ứng phân hủy. D. phản ứng trung hòa


6

1

Được xác nhận

R. Roboteacher176

University of Pedagogy

02 tháng 10 2022 16:23

Được xác nhận

<p>Xin chào em Ly P<br>Đây là một bài tập thuộc Chương Anđehit - Axit cacboxylic, bài Axit cacboxylic<br>Bài giải chi tiết:Phản ứng giữa axit axetic với dung dịch bazơ thuộc loại phản ứng trung hòa,chọn D<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.<br>Cảm ơn em.&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>

Xin chào em Ly P
Đây là một bài tập thuộc Chương Anđehit - Axit cacboxylic, bài Axit cacboxylic
Bài giải chi tiết:Phản ứng giữa axit axetic với dung dịch bazơ thuộc loại phản ứng trung hòa,chọn D
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.
Cảm ơn em. 

 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Hòa tan 28,4g một hỗn hợp 2 muối cacbonat của hai kim kim loại hóa trị II bằng dung dịch HCl dư, thu được 10 lít khi ở54,6∘C54,6∘Cvà 0,8064 atm và một dung dịch X. Cô cạn dung dịch X thu được m gam muối. Giá trị của m là.

22

Lihat jawaban (1)