Square root
VBT
Calculator
magnet

Vyvy V

21 tháng 9 2022 16:34

câu hỏi

Câu 295 : Kim loại nào bị thụ động trong H 2 SO 4 đặc, nguội ? A. Zn, Al. B. Fe, Al. C. Cu, Fe. D. Zn, Fe.


0

1

Được xác nhận

R. Roboteacher76

University of Pedagogy

21 tháng 9 2022 18:12

Được xác nhận

<p>Chào em Vyvy V<br>Đây là một bài tập thuộc môn Hóa 10<br>Lời giải chi tiết như sau:</p><p>Al, Fe, Cr là các kim loại thụ động trong H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> đặc nguội</p><p>Đáp án là B<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.<br>Cảm ơn em</p>

Chào em Vyvy V
Đây là một bài tập thuộc môn Hóa 10
Lời giải chi tiết như sau:

Al, Fe, Cr là các kim loại thụ động trong H2SO4 đặc nguội

Đáp án là B
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.
Cảm ơn em

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Câu 307 : Chất khí nào sau đây có thể làm khô bằng H 2 SO 4 đặc ? A. H 2 S B. SO 3 C. NH 3 D. Không phải các khí A, B và C.

0

Được xác nhận