Square root
VBT
Calculator
magnet

Ly P

02 tháng 10 2022 15:52

câu hỏi

Câu 291: Muốn điều chế 20 ml rượu etylic 60 ĐỘ số ml rượu etylic và số ml nước cần dùng là A. 10 ml rượu etylic và 10 ml nước. B. 12 ml rượu etylic và 8 ml nước. C. 14 ml rượu etylic và 6 ml nước. D. 8 ml rượu etylic và 12 ml nước.


14

1

Được xác nhận

R. Roboteacher172

University of Pedagogy

02 tháng 10 2022 17:24

Được xác nhận

<p>Xin chào em <strong>Ly P</strong></p><p>Đây là bài tập thuộc Môn Hóa 11</p><p>Bài giải chi tiết : &nbsp;</p><h1><strong>Đáp án: câu B</strong><br><strong>Dựa vào lý thuyết về độ rượu. Muốn điều chế 100 ml rượu etylic 60<sup>0</sup> ta dùng 60 ml rượu etylic nguyên chất và 40 ml nước.</strong></h1><p>Vậy với 20<strong> ml rượu etylic 60<sup>0</sup> ta dùng 12 ml rượu etylic nguyên chất và 8 ml nước.</strong></p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em</p>

Xin chào em Ly P

Đây là bài tập thuộc Môn Hóa 11

Bài giải chi tiết :  

Đáp án: câu B
Dựa vào lý thuyết về độ rượu. Muốn điều chế 100 ml rượu etylic 600 ta dùng 60 ml rượu etylic nguyên chất và 40 ml nước.

Vậy với 20 ml rượu etylic 600 ta dùng 12 ml rượu etylic nguyên chất và 8 ml nước.

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

H2+o2=

8

Được xác nhận