Square root
VBT
Calculator
magnet

Vyvy V

21 tháng 9 2022 16:34

câu hỏi

Câu 291 : Hiện tượng xảy ra khi nhúng một thanh sắt vào một cốc đựng axit H 2 SO 4 đặc một thời gian, sau đó nhúng tiếp vào cốc đựng H 2 SO 4 loãng : A. Thanh sắt bị ăn mòn trong H 2 SO 4 loãng, không tan trong H 2 SO 4 đặc. B. Thanh sắt bị ăn mòn trong H 2 SO 4 đặc, không tan trong H 2 SO 4 loãng. C. Trong cả hai trường hợp thanh sắt đều bị ăn mòn. D. Trong cả hai trường hợp thanh sắt đều không bị ăn mòn.


3

1

Được xác nhận

R. Roboteacher75

University of Pedagogy

26 tháng 9 2022 15:00

Được xác nhận

<p>Xin chào em,&nbsp;</p><p>Đáp án: D&nbsp;</p><p>Đây là một bài tập thuộc Chương Oxi - Lưu huỳnh, lớp 10&nbsp;</p><p>Bài giải chi tiết:</p><p>Vì sắt đã bị thụ động hóa bởi H2SO4 đặc nguội nên không thể tác dụng với H2SO4 loãng</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.</p>

Xin chào em, 

Đáp án: D 

Đây là một bài tập thuộc Chương Oxi - Lưu huỳnh, lớp 10 

Bài giải chi tiết:

Vì sắt đã bị thụ động hóa bởi H2SO4 đặc nguội nên không thể tác dụng với H2SO4 loãng

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Câu 103: Cho 0,56 lít (đktc) hỗn hợp khí metan và axetilen tác dụng với dung dịch brom dư, lượng brom đã tham gia phản ứng là 5,6 gam. Thành phần phần trăm về thể tích của mỗi khí trong hỗn hợp ban đầu lần lượt là A. 20%; 80%. B. 30%; 70%. C. 40% ; 60%. D. 60%; 40%.

3

Được xác nhận

Đốt cháy 14.04g hỗn hợp X gồm glucozo và saccarozo cần 0.48 mol O2 . đun nóng 14.04g X với dd H2SO4 loãng, kiềm hóa dd sau pư lấy các chất hữu cơ tác dụng với lượng dư dd AGNO3 trong NH3 đun nóng thu được m gam Ag. pư xra hoàn toàn. giá trị của m là?

1

Lihat jawaban (1)