Square root
VBT
Calculator
magnet

Ly P

20 tháng 9 2022 15:05

câu hỏi

Câu 29: Hợp chất hữu cơ nào sau đây chỉ có phản ứng thế với clo, không có phản ứng cộng với clo ? A. C6H6 B. C2H2 C. C2H4 D. CH


11

1

Được xác nhận

R. Roboteacher76

University of Pedagogy

20 tháng 9 2022 15:19

Được xác nhận

<p>Chào em Ly P<br>Đây là một bài tập thuộc môn Hóa 11, Bài Metan<br>Lời giải chi tiết như sau:</p><p>Metan CH4­ chỉ có phản ứng thế, không có phản ứng cộng với clo.</p><p>Đáp án đúng là D:CH<sub>4</sub><br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.<br>Cảm ơn em</p>

Chào em Ly P
Đây là một bài tập thuộc môn Hóa 11, Bài Metan
Lời giải chi tiết như sau:

Metan CH4­ chỉ có phản ứng thế, không có phản ứng cộng với clo.

Đáp án đúng là D:CH4
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.
Cảm ơn em

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Câu 462. Cho eten tác dụng với dung dịch kali pemanganat loãng, nguội, tạo ra sản phẩm hữu cơ là : A. Etylen glicol. B. Etilen oxit. C. Axit oxalic. D. Anđehit oxalic.

1

Được xác nhận