Square root
VBT
Calculator
magnet

Bao T

25 tháng 8 2022 07:15

câu hỏi

Câu 29. Cho hai tập hợp A=(−∞;m) và B=[3m−1;3m+3]. Tìm m để A∩B=∅.

alt

5

1

Được xác nhận

R. Roboteacher176

University of Pedagogy

25 tháng 8 2022 09:13

Được xác nhận

Xin chào em Bao T Đây là một bài tập thuộc Chương 1 - Đại số: Mệnh đề - Tập hợp, Bài 2: Tập hợp Bài giải chi tiết: (ảnh đính kèm) Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

2^5:2^4

6

Được xác nhận