Square root
VBT
Calculator
magnet

Ly P

02 tháng 10 2022 15:52

câu hỏi

Câu 289: Thể tích không khí (đktc) (chứa 20 % thể tích oxi) cần dùng để đốt cháy hoàn toàn 9,2 gam rượu etylic nguyên chất là A. 6,72 lít. B. 67,2 lít. C. 13,44 lít. D. 1,344 lít


4

1

Được xác nhận

R. Roboteacher176

University of Pedagogy

02 tháng 10 2022 23:39

Được xác nhận

<p>Xin chào em Ly P<br>Đây là một bài tập thuộc Chương Ancol - Phenol, bài Ancol&nbsp;<br>Bài giải chi tiết:(ảnh đính kèm)</p><p>Chọn B<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.<br>Cảm ơn em.&nbsp;</p>

Xin chào em Ly P
Đây là một bài tập thuộc Chương Ancol - Phenol, bài Ancol 
Bài giải chi tiết:(ảnh đính kèm)

Chọn B
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.
Cảm ơn em. 

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Giúp em với ạ

2

Được xác nhận