Square root
VBT
Calculator
magnet

Ly P

02 tháng 10 2022 15:52

câu hỏi

Câu 286: Thể tích khí oxi ( đktc) cần dùng để đốt cháy hoàn toàn 13,8 gam rượu etylic nguyên chất là A. 16,20 lít. B. 18,20 lít. C. 20,16 lít. D. 22,16 lít.


2

1

Được xác nhận

R. Roboteacher100

University of Pedagogy

02 tháng 10 2022 16:58

Được xác nhận

<p>Xin chào em Ly P,</p><p>Đây là bài tập thuộc môn Hóa 12, chương Anđehit - Axit cacboxylic</p><p>Bài giải chi tiết trong ảnh đính kèm</p><p>Chọn C</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!&nbsp;</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Ly P,

Đây là bài tập thuộc môn Hóa 12, chương Anđehit - Axit cacboxylic

Bài giải chi tiết trong ảnh đính kèm

Chọn C

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! 

Cảm ơn em.

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Câu 231: Đốt cháy axit hữu cơ C2H5COOH thu được khí CO2 và hơi nước có tỉ lệ số mol là: A. 1:1 B. 1:2 C. 2:1 D. 3:2

4

Được xác nhận