Square root
VBT
Calculator
magnet

Vyvy V

21 tháng 9 2022 16:34

câu hỏi

Câu 284 : Khí H 2 S không có trong A. một số nước suối. B. khí thải nhà máy luyện kim màu. C. khí núi lửa. D. khí thoát ra từ chất protein bị thối rữa.


2

1

Được xác nhận

R. Roboteacher76

University of Pedagogy

21 tháng 9 2022 18:18

Được xác nhận

<p>Chào em Vyvy V<br>Đây là một bài tập thuộc môn Hóa 10<br>Lời giải chi tiết như sau:</p><p>H<sub>2</sub>S không có trong khí thải nhà máy luyện kim màu.</p><p>Đáp án là B<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.<br>Cảm ơn em</p>

Chào em Vyvy V
Đây là một bài tập thuộc môn Hóa 10
Lời giải chi tiết như sau:

H2S không có trong khí thải nhà máy luyện kim màu.

Đáp án là B
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.
Cảm ơn em

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Những chất nào sau đây được dùng để điều chế Clo trong phòng thí nghiệm

3

Được xác nhận