Square root
VBT
Calculator
magnet

Ly P

02 tháng 10 2022 15:51

câu hỏi

Câu 281: Cho một mẫu natri vào ống nghiệm đựng rượu etylic. Hiện tượng quan sát được là A. có bọt khí màu nâu thoát ra. B. mẫu natri tan dần không có bọt khí thoát ra. C. mẫu natri nằm dưới bề mặt chất lỏng và không tan. D. có bọt khí không màu thoát ra và natri tan dần


1

1

Được xác nhận

R. Roboteacher100

University of Pedagogy

02 tháng 10 2022 16:59

Được xác nhận

<p>Xin chào em Ly P,</p><p>Đây là bài tập thuộc môn Hóa 12, chương Anđehit - Axit cacboxylic</p><p>Bài giải chi tiết trong ảnh đính kèm</p><p>Chọn D. Cho một mẫu natri vào ống nghiệm đựng rượu etylic, có bọt khí không màu thoát ra và natri tan dần.</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!&nbsp;</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Ly P,

Đây là bài tập thuộc môn Hóa 12, chương Anđehit - Axit cacboxylic

Bài giải chi tiết trong ảnh đính kèm

Chọn D. Cho một mẫu natri vào ống nghiệm đựng rượu etylic, có bọt khí không màu thoát ra và natri tan dần.

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! 

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

H2+o2=

8

Được xác nhận