Square root
VBT
Calculator
magnet

Ly P

02 tháng 10 2022 15:51

câu hỏi

Câu 280: Rượu etylic có khả năng hòa tan trong nước hơn metan, etilen là do A. trong phân tử rượu etylic có 2 nguyên tử cacbon. B. trong phân tử rượu etylic có 6 nguyên tử hiđro. C. trong phân tử rượu etylic có nhóm – OH. D. trong phân tử rượu etylic có 2 nguyên tử cacbon và 6 nguyên tử hiđro.


3

1

Được xác nhận

R. Roboteacher100

University of Pedagogy

02 tháng 10 2022 15:53

Được xác nhận

<p>Xin chào em Huy H,</p><p>Đây là bài tập thuộc môn Hóa 11, chương Ancol - Phenol</p><p>Bài giải chi tiết:</p><p>Chọn C</p><p>Rượu etylic có khả năng hòa tan trong nước hơn metan, etilen là do trong phân tử rượu etylic có nhóm – OH.</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!&nbsp;</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Huy H,

Đây là bài tập thuộc môn Hóa 11, chương Ancol - Phenol

Bài giải chi tiết:

Chọn C

Rượu etylic có khả năng hòa tan trong nước hơn metan, etilen là do trong phân tử rượu etylic có nhóm – OH.

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! 

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Câu 417 : Sau khi nung, gạch và ngói thường có màu đỏ gây nên bởi thành phần nào có trong đất sét ? A. Nhôm oxit. B. Silic đioxit. C. Sắt oxit. D. Magie oxit.

1

Được xác nhận