Square root
VBT
Calculator
magnet

Ly P

02 tháng 10 2022 15:51

câu hỏi

Câu 277: Để phân biệt hai chất lỏng không màu là benzen và rượu etylic ta dùng A. sắt. B. đồng C. natri. D. kẽm.


1

1

Được xác nhận

R. Roboteacher172

University of Pedagogy

02 tháng 10 2022 16:12

Được xác nhận

<p>Xin chào em <strong>Ly P</strong></p><p>Đây là bài tập thuộc Môn Hóa 11</p><p>Bài giải chi tiết : &nbsp;</p><h1><strong>Đáp án: câu C</strong></h1><p>Để phân biệt hai chất lỏng không màu là benzen và rượu etylic ta dùng natri.</p><p>+ Khi rượu etylic tác dụng với Na thì thấy sủi bọt khí và mẩu natri tan dần.</p><p>PTHH: 2C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH + 2Na → 2C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>ONa + H<sub>2</sub>↑.</p><p>+ Benzen thì không phản ứng (không có hiện tượng gì).</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em</p>

Xin chào em Ly P

Đây là bài tập thuộc Môn Hóa 11

Bài giải chi tiết :  

Đáp án: câu C

Để phân biệt hai chất lỏng không màu là benzen và rượu etylic ta dùng natri.

+ Khi rượu etylic tác dụng với Na thì thấy sủi bọt khí và mẩu natri tan dần.

PTHH: 2C2H5OH + 2Na → 2C2H5ONa + H2↑.

+ Benzen thì không phản ứng (không có hiện tượng gì).

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Câu 309 : Số gam H 2 O dùng để pha loãng 1 mol oleum có công thức H 2 SO 4 .2SO 3 thành axit H 2 SO 4 98% là : A. 36g B. 40g C. 42g D. Cả A, B và C đều sai.

3

Được xác nhận