Square root
VBT
Calculator
magnet

Vyvy V

21 tháng 9 2022 16:33

câu hỏi

Câu 277 : ở nhiệt độ nào lưu huỳnh ở trạng thái lỏng, màu vàng, rất linh động ? A. 113 độ C B. 119 độ C C. 187 độ C D. 445 độ C


0

1

Được xác nhận

R. Roboteacher45

University of Pedagogy

21 tháng 9 2022 18:00

Được xác nhận

<p>Xin chào em Vyvy V</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn Hóa, Chương Lưu Huỳnh, Bài Lưu Huỳnh</p><p>Bài giải chi tiết : Ở nhiệt độ 119°C, Lưu huỳnh nóng chảy thành chất lỏng, dạng màu vàng, rất linh động</p><p>=&gt; Chọn B</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Vyvy V

Đây là một bài tập thuộc môn Hóa, Chương Lưu Huỳnh, Bài Lưu Huỳnh

Bài giải chi tiết : Ở nhiệt độ 119°C, Lưu huỳnh nóng chảy thành chất lỏng, dạng màu vàng, rất linh động

=> Chọn B

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

H2+o2=

8

Được xác nhận