Square root
VBT
Calculator
magnet

Ly P

02 tháng 10 2022 15:51

câu hỏi

Câu 276: Cho rượu etylic 90 độ tác dụng với natri. Số phản ứng hóa học có thể xảy ra là A. 1. B. 2. C. 3. D. 4


1

1

Được xác nhận

R. Roboteacher172

University of Pedagogy

02 tháng 10 2022 16:11

Được xác nhận

<p>Xin chào em <strong>Ly P</strong></p><p>Đây là bài tập thuộc Môn Hóa 11</p><p>Bài giải chi tiết : &nbsp;</p><p><strong>Đáp án: câu B</strong><br>Rượu etylic 90<sup>0</sup>&nbsp;có nghĩa là trong 100ml dung dịch sẽ chứa 90 ml rượu etylic và 10 ml nước. Do đó khi tác dụng với natri có thể xảy ra hai phản ứng Natri với nước và natri với rượu etylic.</p><p>Phương trình hóa học:</p><p>2Na + 2H<sub>2</sub>O<sub>&nbsp;</sub>→&nbsp;2NaOH + H<sub>2</sub></p><p>2C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH&nbsp; + 2Na → 2C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>ONa + H<sub>2</sub></p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em</p>

Xin chào em Ly P

Đây là bài tập thuộc Môn Hóa 11

Bài giải chi tiết :  

Đáp án: câu B
Rượu etylic 900 có nghĩa là trong 100ml dung dịch sẽ chứa 90 ml rượu etylic và 10 ml nước. Do đó khi tác dụng với natri có thể xảy ra hai phản ứng Natri với nước và natri với rượu etylic.

Phương trình hóa học:

2Na + 2H2O → 2NaOH + H2

2C2H5OH  + 2Na → 2C2H5ONa + H2

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Câu 231: Đốt cháy axit hữu cơ C2H5COOH thu được khí CO2 và hơi nước có tỉ lệ số mol là: A. 1:1 B. 1:2 C. 2:1 D. 3:2

4

Được xác nhận