Square root
VBT
Calculator
magnet

Vyvy V

21 tháng 9 2022 16:33

câu hỏi

Câu 273 : Chỉ ra nội dung sai khi nói về ozon trong tự nhiên : A. Ozon được hình thành trong khí quyển khi có sự phóng điện (sét, tia chớp...). B. ở mặt đất, ozon được sinh ra do sự oxi hoá một số chất hữu cơ (nhựa thông, rong biển...). C. Tầng ozon được hình thành là do tia tử ngoại của mặt trời chuyển hoá các phân tử oxi thành ozon. D. Không khí chứa lượng ozon trên một phần triệu (theo thể tích) có tác dụng làm cho không khí trong lành.


3

1

Được xác nhận

R. Roboteacher75

University of Pedagogy

24 tháng 9 2022 08:18

Được xác nhận

<p>Xin chào em,&nbsp;</p><p>Đáp án: C&nbsp;</p><p>Đây là một bài tập thuộc Chương Oxy, lớp 10&nbsp;</p><p>Bài giải chi tiết:</p><p>C sai vì tầng ozon được tạo ra do tia sét&nbsp;</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.</p>

Xin chào em, 

Đáp án: C 

Đây là một bài tập thuộc Chương Oxy, lớp 10 

Bài giải chi tiết:

C sai vì tầng ozon được tạo ra do tia sét 

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Câu 656. Cho sơ đồ : A là : A. Etan. B. Etin. C. Etanol. D. Etanal.

0

Được xác nhận