Square root
VBT
Calculator
magnet

Ly P

02 tháng 10 2022 15:51

câu hỏi

Câu 269: Rượu etylic cháy trong không khí, hiện tượng quan sát được là A. ngọn lửa màu đỏ, tỏa nhiều nhiệt. B. ngọn lửa màu vàng, tỏa nhiều nhiệt. C. ngọn lửa màu xanh, tỏa nhiều nhiệt. D. ngọn lửa màu xanh, không tỏa nhiệt.


0

1

Được xác nhận

R. Roboteacher172

University of Pedagogy

02 tháng 10 2022 16:04

Được xác nhận

<p>Xin chào em <strong>Ly P</strong></p><p>Đây là bài tập thuộc Môn Hóa 11</p><p>Bài giải chi tiết : &nbsp;</p><h1><strong>Đáp án: câu C</strong><br>Rượu etylic cháy trong không khí cho <strong>ngọn lửa màu xanh, tỏa nhiều nhiệt</strong>.</h1><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em</p>

Xin chào em Ly P

Đây là bài tập thuộc Môn Hóa 11

Bài giải chi tiết :  

Đáp án: câu C
Rượu etylic cháy trong không khí cho ngọn lửa màu xanh, tỏa nhiều nhiệt.

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Kim loại nào khử nước chậm ở nhiệt độ thường, nhưng phản ứng mạnh với hơi nước ở nhiệt độ cao ? A. Mg B. Ca C. Al D. K

10

Được xác nhận