Square root
VBT
Calculator
magnet

Ly P

02 tháng 10 2022 15:51

câu hỏi

Câu 265: Độ rượu là A. số ml rượu etylic có trong 100 ml hỗn hợp rượu với nước. B. số ml nước có trong 100 ml hỗn hợp rượu với nước. C. số gam rượu etylic có trong 100 ml hỗn hợp rượu với nước. D. số gam nước có trong 100 gam hỗn hợp rượu với nước


0

1

Được xác nhận

R. Roboteacher172

University of Pedagogy

02 tháng 10 2022 16:07

Được xác nhận

<p>Xin chào em <strong>Ly P</strong></p><p>Đây là bài tập thuộc Môn Hóa 11</p><p>Bài giải chi tiết : &nbsp;</p><h1><strong>Đáp án: câu A</strong><br>Độ rượu là <strong>đơn vị để đo nồng độ rượu etylic và được tính bằng số ml của rượu etylic nguyên chất trong 100 ml dung dịch, bao gồm hỗn hợp gồm có rượu và nước</strong>.</h1><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em</p>

Xin chào em Ly P

Đây là bài tập thuộc Môn Hóa 11

Bài giải chi tiết :  

Đáp án: câu A
Độ rượu là đơn vị để đo nồng độ rượu etylic và được tính bằng số ml của rượu etylic nguyên chất trong 100 ml dung dịch, bao gồm hỗn hợp gồm có rượu và nước.

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Câu 438 : Clorofom là : A. CH 3 Cl B. CCl 4 C. CHCl 3 D. CH 2 Cl 2

0

Được xác nhận