Square root
VBT
Calculator
magnet

Ly P

02 tháng 10 2022 15:51

câu hỏi

Câu 257: Có 3 chất lỏng đựng riêng biệt: axit axetic, rượu và benzen. Những hóa chất nào sau đây dùng để phân biệt được chất chứa trong từng lọ ? A. Đá vôi và kim loại Na. B. Kim loại Na và dung dịch NaCl. C. H2O và kim loại Na. D. Đá vôi và dung dịch NaCl.


0

1

Được xác nhận

R. Roboteacher42

University of Pedagogy

03 tháng 10 2022 23:59

Được xác nhận

<p>Chào em Ly P, Đây là một bài tập thuộc môn &nbsp;HÓA 11, Chương Anđehit - Axit cacboxylic, &nbsp;Bài Axit cacboxylic</p><p>Lời giải: ĐÁP ÁN A.</p><p>Cho đá vôi vào các dung dịch, Đá vôi tan dần trong axit và có khí không bay lên -&gt; axit axetic CH<sub>3</sub>COOH</p><p>2CH<sub>3</sub>COOH +CaCO<sub>3</sub> -&gt; (CH3COO)2Ca +CO<sub>2</sub> +H<sub>2</sub>O</p><p>Cho kim loại Natri &nbsp;vào 2 dung dịch bezen và rượu etylic,khi bay lên -&gt; rượu etylic C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH</p><p>C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH +Na -&gt; C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>ONa +1/2H<sub>2</sub></p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.</p>

Chào em Ly P, Đây là một bài tập thuộc môn  HÓA 11, Chương Anđehit - Axit cacboxylic,  Bài Axit cacboxylic

Lời giải: ĐÁP ÁN A.

Cho đá vôi vào các dung dịch, Đá vôi tan dần trong axit và có khí không bay lên -> axit axetic CH3COOH

2CH3COOH +CaCO3 -> (CH3COO)2Ca +CO2 +H2O

Cho kim loại Natri  vào 2 dung dịch bezen và rượu etylic,khi bay lên -> rượu etylic C2H5OH

C2H5OH +Na -> C2H5ONa +1/2H2

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Câu 21. Nguyên tử Fe ở 20^(∘)C có khối lượng riêng là 7,87g/cm^(3). Với giả thiết này, tinh thề nguyên tử Fe là những hình cầu chiếm 75% thể tích tinh thể, phần còn lại là những khe rỗng giữa các quả cầu. Cho biết khối lượng nguyên tử của Fe là 55,847 . Tính bán kính nguyên tử gần đúng của Fe.

1

Được xác nhận