Square root
VBT
Calculator
magnet

Ly P

02 tháng 10 2022 15:50

câu hỏi

Câu 253: Có các chất sau: CH4 (1), CH3-CH3 (2), CH2=CH2 (3), CH3-CH=CH2 (4). Những chất có phản ứng trùng hợp là A. 3, 4. B. 1, 2. C. 1, 4. D. 2, 3


8

2

Được xác nhận

R. Roboteacher172

University of Pedagogy

02 tháng 10 2022 16:45

Được xác nhận

<p>Xin chào em <strong>Ly P</strong></p><p>Đây là bài tập thuộc Môn Hóa 11</p><p>Bài giải chi tiết : &nbsp;</p><h1><strong>Đáp án: câu A</strong><br>– Có phản ứng trùng hợp là CH<sub>2</sub> = CH<sub>2</sub> ; CH<sub>2 </sub>= CH – CH<sub>3</sub>.</h1><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em</p>

Xin chào em Ly P

Đây là bài tập thuộc Môn Hóa 11

Bài giải chi tiết :  

Đáp án: câu A
– Có phản ứng trùng hợp là CH2 = CH2 ; CH2 = CH – CH3.

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em

R. Roboteacher100

University of Pedagogy

03 tháng 10 2022 00:49

Được xác nhận

<p><strong>Xin chào em Ly P,</strong></p><p><strong>Đây là bài tập thuộc môn hóa 12, chương Anđehit - Axit cacboxylic</strong></p><p><strong>Bài giải chi tiết:</strong></p><p><strong>Chọn A</strong></p><p><strong>Có phản ứng trùng hợp là CH<sub>2</sub> = CH<sub>2</sub> ; CH<sub>2 </sub>= CH – CH<sub>3. </sub>do có liên kết pi.</strong></p><p><strong>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!&nbsp;</strong></p><p><strong>Cảm ơn em.</strong></p>

Xin chào em Ly P,

Đây là bài tập thuộc môn hóa 12, chương Anđehit - Axit cacboxylic

Bài giải chi tiết:

Chọn A

Có phản ứng trùng hợp là CH2 = CH2 ; CH2 = CH – CH3. do có liên kết pi.

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! 

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Câu 51. Cho các hạt vi mô có thành phần như sau : 6p, 6n, 6e ; 8p, 8n, 10e ; 9p, 10n, 10e ; 10p, 10n, 10e ; 11p, 12n, 10e ; 13p, 14n, 13e ; 13p, 13n, 13e ; 13p, 14n, 10e. Có bao nhiêu hạt trung hoà về điện ? A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

2

Được xác nhận