Square root
VBT
Calculator
magnet

Bao T

25 tháng 9 2022 15:40

câu hỏi

Câu 25. Cho tập A={x∈R∣0≤x<5},B={x∈R∣m<x≤m+3} b/ A∩B≠∅


8

2

Được xác nhận

R. Roboteacher76

University of Pedagogy

27 tháng 9 2022 17:15

Được xác nhận

<p>Chào em Bao T<br>Đây là một bài tập thuộc môn Toán 10, Bài ôn tập&nbsp;<br>Lời giải chi tiết như sau:</p><p>A=[0;5)</p><p>B=(m;m+3]</p><p>A∩B=∅⇔[0;5)∩(m;m+3]=∅⇔m+3&lt;0 hoặc m≥5</p><p>⇔m&lt;–3 hoặc m≥5</p><p>Vậy A∩B≠∅⇔–3≤m&lt;5<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.<br>Cảm ơn em</p>

Chào em Bao T
Đây là một bài tập thuộc môn Toán 10, Bài ôn tập 
Lời giải chi tiết như sau:

A=[0;5)

B=(m;m+3]

A∩B=∅⇔[0;5)∩(m;m+3]=∅⇔m+3<0 hoặc m≥5

⇔m<–3 hoặc m≥5

Vậy A∩B≠∅⇔–3≤m<5
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.
Cảm ơn em

Kiến K

28 tháng 9 2022 15:37

cô ơi, cô giải bài của e đi ạ

R. Roboteacher76

University of Pedagogy

27 tháng 9 2022 17:16

Được xác nhận

<p>Chào em Bao T<br>Đây là một bài tập thuộc môn Toán 10, Bài ôn tập&nbsp;<br>Lời giải chi tiết như sau:</p><p>A=[0;5)</p><p>B=(m;m+3]</p><p>A∩B=∅⇔[0;5)∩(m;m+3]=∅⇔m+3&lt;0 hoặc m≥5</p><p>⇔m&lt;–3 hoặc m≥5</p><p>Vậy A∩B≠∅⇔–3≤m&lt;5<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.<br>Cảm ơn em</p>

Chào em Bao T
Đây là một bài tập thuộc môn Toán 10, Bài ôn tập 
Lời giải chi tiết như sau:

A=[0;5)

B=(m;m+3]

A∩B=∅⇔[0;5)∩(m;m+3]=∅⇔m+3<0 hoặc m≥5

⇔m<–3 hoặc m≥5

Vậy A∩B≠∅⇔–3≤m<5
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.
Cảm ơn em

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

giúp mình

0

Được xác nhận

Một ô tô đi từ Quế Phong lúc 7 giờ và đến Vinh lúc 11 giờ 45 phút. Ô tô đi với vận tốc 48 km/giờ, nghỉ dọc đường mất 15 phút. Tính : a. Quãng đường Quế Phong đến Vinh? b. Nếu xe chạy liên tục với vận tốc trung bình 54km/giờ thì đến Vinh lúc mấy giờ?

10

Lihat jawaban (1)