Square root
VBT
Calculator
magnet

Vyvy V

21 tháng 9 2022 16:33

câu hỏi

Câu 234 : Hiện tượng xảy ra khi để bạc bromua ngoài ánh sáng : A. Xuất hiện chất rắn màu trắng bạc, có ánh kim. B. Xuất hiện chất rắn màu đen. C. Xuất hiện chất lỏng màu đỏ nâu. D. Xuất hiện hỗn hợp chất rắn và chất lỏng màu đỏ nâu.


7

1

Được xác nhận

R. Roboteacher76

University of Pedagogy

21 tháng 9 2022 17:47

Được xác nhận

<p>Chào em Vyvy V<br>Đây là một bài tập thuộc môn Hóa 10, Chương Halogen<br>Lời giải chi tiết như sau:</p><p>Bạc Bromua rất nhạy cảm với không khí.</p><p>Phương trình: 2AgBr -&gt; 2Ag + Br2</p><p>Phản ứng tạo ra chất rắn Ag màu sáng bạc và chất khí Br<sub>2</sub> màu nâu đỏ.</p><p>Đáp án là A<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.<br>Cảm ơn em</p>

Chào em Vyvy V
Đây là một bài tập thuộc môn Hóa 10, Chương Halogen
Lời giải chi tiết như sau:

Bạc Bromua rất nhạy cảm với không khí.

Phương trình: 2AgBr -> 2Ag + Br2

Phản ứng tạo ra chất rắn Ag màu sáng bạc và chất khí Br2 màu nâu đỏ.

Đáp án là A
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.
Cảm ơn em

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Bài 24: Trộn 150 ml dd gồm Ba(OH) 2 và KOH có pH = 12 với 350 ml dd gồm HNO 3 0,02M và H 2 SO 4 0,01M. Tính pH của dung dịch thu được?

9

Được xác nhận

Etyl fomat là chất mùi thơm, không độc, được dùng làm chất tạo hương trong công nghiệp thực phẩm, có phân tử khối là ?

16

Lihat jawaban (1)