Square root
VBT
Calculator
magnet

Ly P

23 tháng 9 2022 13:46

câu hỏi

Câu 231: Đốt cháy axit hữu cơ C2H5COOH thu được khí CO2 và hơi nước có tỉ lệ số mol là: A. 1:1 B. 1:2 C. 2:1 D. 3:2


3

1

Được xác nhận

R. Roboteacher48

University of Pedagogy

23 tháng 9 2022 14:22

Được xác nhận

<p>Chào em Ly P,&nbsp;</p><p>Đây là câu hỏi thuộc Hóa&nbsp;</p><p>Đáp án cho câu hỏi là A</p><p>Lời giải chi tiết cho câu hỏi như sau:&nbsp;</p><p><strong>2</strong>C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>COOH + <strong>7</strong>O<sub>2</sub> → <strong>6</strong>CO<sub>2</sub> + <strong>6</strong>H<sub>2</sub>O</p><p>Tỉ lệ số mol của CO2 và H2O là 6:6=1:1</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em</p>

Chào em Ly P, 

Đây là câu hỏi thuộc Hóa 

Đáp án cho câu hỏi là A

Lời giải chi tiết cho câu hỏi như sau: 

2C2H5COOH + 7O26CO2 + 6H2O

Tỉ lệ số mol của CO2 và H2O là 6:6=1:1

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Câu 656. Cho sơ đồ : A là : A. Etan. B. Etin. C. Etanol. D. Etanal.

0

Được xác nhận