Square root
VBT
Calculator
magnet

Tiến Đ

24 tháng 11 2022 07:38

câu hỏi

Câu 23. ( 4,0 diểm) Cho tam giác ABC vuông tại A(AB<AC), kẻ đường cao AH của △ABC. Gọi D và E là hình chiếu của H trên AB và AC. 1) Cho AB=6cm và HC=6,4cm. Tính BC và AC.

Câu 23. ( 4,0 diểm) Cho tam giác ABC vuông tại A(AB<AC), kẻ đường cao AH của △ABC. Gọi D và E là hình chiếu của H trên AB và AC. 1) Cho AB=6cm và HC=6,4cm. Tính BC và AC.

alt

15

1

Được xác nhận

R. Roboteacher192

University of Pedagogy

26 tháng 11 2022 06:34

Được xác nhận

Xin chào em Tiến Đ, Đáp án cho câu hỏi của em là: BC = 10 cm, AC = 8 cm Bài giải chi tiết: Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

xy+y+x=3

4

Được xác nhận