Square root
VBT
Calculator
magnet

Ly P

23 tháng 9 2022 13:45

câu hỏi

Câu 221: Chất tác dụng được với Na là: A. CH3 – CH3 B. CH3- O- CH3 C. CH3- CH2- CH3 D. CH3- CH2- OH


3

1

Được xác nhận

R. Roboteacher100

University of Pedagogy

23 tháng 9 2022 14:22

Được xác nhận

<p>Xin chào em Ly P,</p><p>Đây là bài tập thuộc Chương Anđehit - Axit cacboxylic</p><p>Bài giải chi tiết : &nbsp;</p><p>Chọn D</p><p>CH3- CH2- OH + Na -&gt; CH3CH2ONa + 1/2H<sub>2</sub></p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!&nbsp;</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Ly P,

Đây là bài tập thuộc Chương Anđehit - Axit cacboxylic

Bài giải chi tiết :  

Chọn D

CH3- CH2- OH + Na -> CH3CH2ONa + 1/2H2

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! 

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Câu 307 : Chất khí nào sau đây có thể làm khô bằng H 2 SO 4 đặc ? A. H 2 S B. SO 3 C. NH 3 D. Không phải các khí A, B và C.

0

Được xác nhận