Square root
VBT
Calculator
magnet

Ca H

24 tháng 8 2022 11:46

câu hỏi

Câu 22. Tỉm m để hàm sổ f(x)=(mx+9)/(x+m) luôn nghịch biên trền khoáng (−∞;1) -


4

1

Được xác nhận

R. Roboteacher78

University of Pedagogy

24 tháng 8 2022 15:15

Được xác nhận

Xin chào Ca H. Đây là câu hỏi thuộc chương1 bài 1 toán 12 Lời giải chi tiết: Lời giải chi tiết được thực hiện như hình bên dưới. Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi cho Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

giải và biện luận bất phương trình m2x -1>x+m

0