Square root
VBT
Calculator
magnet

Hoàng T

27 tháng 10 2022 08:15

câu hỏi

Câu 22. (1,0 điểm) Một chiếc trống có bán kính r = 12 cm. Xác định diện tích của mặt trống theo đơn vị cm và làm tròn đến hàng phần chục . B iếtπ = 3,14 cm.

   Câu 22.(1,0 điểm) Một chiếc trống có bán kính  r =  12 cm.   Xác định diện tích của mặt trống  theo  đơn vị cm và làm tròn đến hàng phần chục .Biết π =  3,14 cm.

 

 


4

2

Được xác nhận

R. Roboteacher76

University of Pedagogy

27 tháng 10 2022 08:22

Được xác nhận

<p>Xin chào em Hoàng T</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn Toán 9, bài ôn tập</p><p>Câu trả lời chi tiết như sau:</p><p>Diện tích mặt trống là: π.12<sup>2</sup>=452,2 cm<sup>2</sup></p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Hoàng T

Đây là một bài tập thuộc môn Toán 9, bài ôn tập

Câu trả lời chi tiết như sau:

Diện tích mặt trống là: π.122=452,2 cm2

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

R. Roboteacher75

University of Pedagogy

27 tháng 10 2022 08:26

Được xác nhận

<p>Xin chào em Hoàng T&nbsp;</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn Toán 9&nbsp;</p><p>Bài giải chi tiết:&nbsp;</p><p>Diện tích mặt trống là: π.12^2=452,2 cm^2</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Hoàng T 

Đây là một bài tập thuộc môn Toán 9 

Bài giải chi tiết: 

Diện tích mặt trống là: π.12^2=452,2 cm^2

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Câu 1. Thực hiện phép tính: b) ((−10)/5)^(5)⋅((−6)/5)^(4).

0

Được xác nhận