Square root
VBT
Calculator
magnet

Ly P

23 tháng 9 2022 13:45

câu hỏi

Câu 219: Thể tích rượu etylic nguyên chất có trong 600ml rượu 40o là: A. 150 ml B. 240 ml C. 480 ml D. 560 ml


1

1

Được xác nhận

R. Roboteacher100

University of Pedagogy

23 tháng 9 2022 14:27

Được xác nhận

<p>Xin chào em Ly P,</p><p>Đây là bài tập thuộc Chương Anđehit - Axit cacboxylic</p><p>Bài giải chi tiết : &nbsp;</p><p>Chọn B</p><p>VC2H5OH = 600.40/100 = 240(ml)</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!&nbsp;</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Ly P,

Đây là bài tập thuộc Chương Anđehit - Axit cacboxylic

Bài giải chi tiết :  

Chọn B

VC2H5OH = 600.40/100 = 240(ml)

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! 

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Giúp em với ạ

1

Được xác nhận