Square root
VBT
Calculator
magnet

Vyvy V

21 tháng 9 2022 16:32

câu hỏi

Câu 217 : Các ứng dụng của nước Gia-ven, clorua vôi, kali clorat... đều dựa trên cơ sở : A. tính oxi hoá mạnh. B. tính tẩy trắng. C. tính sát trùng. D. tính khử mạnh.


1

1

Được xác nhận

R. Roboteacher76

University of Pedagogy

21 tháng 9 2022 16:46

Được xác nhận

<p>Chào em Vyvy V<br>Đây là một bài tập thuộc môn Hóa 10<br>Lời giải chi tiết như sau:</p><p>Các ứng dụng của nước Gia-ven, clorua vôi, kali clorat... đều dựa trên cơ sở tính oxi hóa mạnh.</p><p>Đáp án là A<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.<br>Cảm ơn em</p>

Chào em Vyvy V
Đây là một bài tập thuộc môn Hóa 10
Lời giải chi tiết như sau:

Các ứng dụng của nước Gia-ven, clorua vôi, kali clorat... đều dựa trên cơ sở tính oxi hóa mạnh.

Đáp án là A
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.
Cảm ơn em

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Câu 656. Cho sơ đồ : A là : A. Etan. B. Etin. C. Etanol. D. Etanal.

0

Được xác nhận