Square root
VBT
Calculator
magnet

Bao T

25 tháng 9 2022 17:54

câu hỏi

Câu 21. Só tụ nhiên x thỏa mãn x. (x+1)=2+4+6+8+…………..+2500 là


4

1

Được xác nhận

R. Roboteacher174

University of Pedagogy

26 tháng 9 2022 02:22

Được xác nhận

<p>Xin chào em&nbsp;Bao&nbsp;T &nbsp; &nbsp;</p><p>&nbsp;Đây là một bài tập thuộc Chương tập hợp</p><p>Bài giải chi tiết:</p><p>Bài giải chi tiết đã được trình bày rõ ràng ở trong ảnh đính kèm.</p><p>&nbsp;</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Bao T    

 Đây là một bài tập thuộc Chương tập hợp

Bài giải chi tiết:

Bài giải chi tiết đã được trình bày rõ ràng ở trong ảnh đính kèm.

 

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tìm số tự nhiên x thỏa mãn: a) 16x+40=10.3^(2)+5.(1+2+3)

12

Được xác nhận