Square root
VBT
Calculator
magnet

Ca H

21 tháng 9 2022 03:12

câu hỏi

Câu 206 : Phản ứng được dùng để sản xuất HCl trong công nghiệp :

alt

0

1

Được xác nhận

R. Roboteacher76

University of Pedagogy

21 tháng 9 2022 07:17

Được xác nhận

<p>Chào em Ca H<br>Đây là một bài tập thuộc môn Hóa 10, bài HCl<br>Lời giải chi tiết như sau:</p><p>Trong công nghiệp, HCl được điều chế bằng phản ứng tổng hợp:&nbsp;</p><p>H<sub>2</sub>&nbsp;+Cl<sub>2 </sub>(t<sup>o</sup>)→2HCl</p><p>Đáp án là B<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.<br>Cảm ơn em</p>

Chào em Ca H
Đây là một bài tập thuộc môn Hóa 10, bài HCl
Lời giải chi tiết như sau:

Trong công nghiệp, HCl được điều chế bằng phản ứng tổng hợp: 

H2 +Cl2 (to)→2HCl

Đáp án là B
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.
Cảm ơn em

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Câu 103: Cho 0,56 lít (đktc) hỗn hợp khí metan và axetilen tác dụng với dung dịch brom dư, lượng brom đã tham gia phản ứng là 5,6 gam. Thành phần phần trăm về thể tích của mỗi khí trong hỗn hợp ban đầu lần lượt là A. 20%; 80%. B. 30%; 70%. C. 40% ; 60%. D. 60%; 40%.

3

Được xác nhận

Đốt cháy 14.04g hỗn hợp X gồm glucozo và saccarozo cần 0.48 mol O2 . đun nóng 14.04g X với dd H2SO4 loãng, kiềm hóa dd sau pư lấy các chất hữu cơ tác dụng với lượng dư dd AGNO3 trong NH3 đun nóng thu được m gam Ag. pư xra hoàn toàn. giá trị của m là?

1

Lihat jawaban (1)