Square root
VBT
Calculator
magnet

Huy H

20 tháng 9 2022 02:43

câu hỏi

Câu 20. Một u (đơn vị khối lượng nguyên tử) có khối lượng tính ra kilogam gần bằng : A. 1,66.10^ (–27) B. 1,99.10^ (–27) C. 16,61.10 ^ (–27)D. 1,69.10^ (–27)


4

1

Được xác nhận

R. Roboteacher75

University of Pedagogy

20 tháng 9 2022 05:41

Được xác nhận

<p>Xin chào em,&nbsp;</p><p>Đáp án: A<br>Đây là một bài tập thuộc Chương 1, lớp 10</p><p>Bài giải chi tiết: Xem hình dưới<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;<br>Cảm ơn em.<br>&nbsp;</p>

Xin chào em, 

Đáp án: A
Đây là một bài tập thuộc Chương 1, lớp 10

Bài giải chi tiết: Xem hình dưới
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 
Cảm ơn em.
 

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Câu 307 : Chất khí nào sau đây có thể làm khô bằng H 2 SO 4 đặc ? A. H 2 S B. SO 3 C. NH 3 D. Không phải các khí A, B và C.

0

Được xác nhận