Square root
VBT
Calculator
magnet

Bao T

28 tháng 10 2022 03:23

câu hỏi

Câu 20. Cho hàm số y=x^(3)+(m+2)x^(2)−(m−1)x−2, với giá trị nào m thi hàm số đồng biến trên tập xác định:


5

1

Được xác nhận

R. Roboteacher76

University of Pedagogy

28 tháng 10 2022 04:15

Được xác nhận

Xin chào em Bao T Đây là một bài tập thuộc môn Toán 12, chương 1 Câu trả lời chi tiết trong ảnh đính kèm. Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Câu hỏi tương tự

Hàm số y=x^(3)+2ax^(2)+4bx−2018,(a,b∈R) đạt cực trị tại x=−1. Khi đó hiệu a−b là (A). −1. (B). 4/3. (c). 3/4. (D). −3/4.

7

Được xác nhận