Square root
VBT
Calculator
magnet

Tú N

27 tháng 10 2022 03:02

câu hỏi

Câu 20: Cho C_((R))A=(−∞;3)∪[5;+∞) và C_((R))B=[4;7). Xác định tập X=A∩B.


3

1

Được xác nhận

R. Roboteacher100

University of Pedagogy

27 tháng 10 2022 03:33

Được xác nhận

<p><strong>Xin chào em Tú N,</strong></p><p><strong>Đây là một bài tập thuộc môn Toán 10</strong></p><p><strong>Bài giải chi tiết:</strong></p><ul><li>C<sub>R</sub>A = (−∞; 3) ∪ [5; +∞) ⇒ A[3; 5).</li><li>C<sub>R</sub>B = [4; 7) ⇒ B = (−∞; 4)∪[7; +∞).</li></ul><p>Suy ra&nbsp;X = A ∩ B = [3; 4).</p><p><strong>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;</strong></p><p><strong>Cảm ơn em.</strong></p>

Xin chào em Tú N,

Đây là một bài tập thuộc môn Toán 10

Bài giải chi tiết:

  • CRA = (−∞; 3) ∪ [5; +∞) ⇒ A[3; 5).
  • CRB = [4; 7) ⇒ B = (−∞; 4)∪[7; +∞).

Suy ra X = A ∩ B = [3; 4).

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

giúp mình giải câu này với

44

Lihat jawaban (2)