Square root
VBT
Calculator
magnet

Vyvy V

26 tháng 8 2022 08:36

câu hỏi

Câu 2: Trong các hàm số sau, hàm số nào đồng biến trên R ? ↑×f : R (A). y=x^(2)+x. (B). y=x^(4)+x^(2). y^(0)⩾0,+x∈R (C). y=x^(3)+x. (D). y=(x+1)/(x+3)⋅x (C). y^(′)=3x^(2)

alt

33

1

Được xác nhận

R. Roboteacher174

University of Pedagogy

26 tháng 8 2022 15:03

Được xác nhận

Xin chào em Vyvy V Đây là một bài tập thuộc Chương hàm số Bài giải chi tiết: Bài giải chi tiết đã được trình bày rõ ràng ở trong ảnh đính kèm. Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Viết các tập hợp bằng cách liệt kê các phần tử trong tập hợp. C={x∈N : x<7}

2

Được xác nhận