Square root
VBT
Calculator
magnet

Ha T

29 tháng 12 2022 07:22

câu hỏi

Câu 2. Tập hợp A các số tự nhiên khác 0 và nhỏ hơn 8 được viết là: A. A = {x ∈ N*| x < 8}. B. A = {x ∈ N| x < 8}. C. A = {x ∈ N| x ≤ 8}. D. A = {x ∈ N*| x ≥ 8}.

Câu 2. Tập hợp A các số tự nhiên khác 0 và nhỏ hơn 8 được viết là:

      A. A = {x ∈ N*| x < 8}.                 B. A = {x ∈ N| x < 8}.

      C. A = {x ∈ N| x ≤ 8}.                    D. A = {x ∈ N*| x ≥ 8}.


4

1

Được xác nhận

R. Roboteacher192

University of Pedagogy

02 tháng 1 2023 12:53

Được xác nhận

<p>Xin chào em Ha T,&nbsp;<br>Đáp án cho câu hỏi của em là: A</p><p><br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;<br>Cảm ơn em.<br>&nbsp;</p>

Xin chào em Ha T, 
Đáp án cho câu hỏi của em là: A


Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 
Cảm ơn em.
 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Viết các tích sau dưới dạng luỹ thừa của một số hữu tỉ (a) 25.5^(3)⋅1/625⋅5^(3);

1

Được xác nhận