Square root
VBT
Calculator
magnet

Ha T

29 tháng 12 2022 07:54

câu hỏi

Câu 2. Tập hợp A các số tự nhiên khác 0 và nhỏ hơn 8 được viết là: A. A = {x ∈ N*| x < 8}. B. A = {x ∈ N| x < 8}. C. A = {x ∈ N| x ≤ 8}. D. A = {x ∈ N*| x ≥ 8}. help

Câu 2. Tập hợp A các số tự nhiên khác 0 và nhỏ hơn 8 được viết là:

      A. A = {x ∈ N*| x < 8}.                 B. A = {x ∈ N| x < 8}.

      C. A = {x ∈ N| x ≤ 8}.                    D. A = {x ∈ N*| x ≥ 8}.

help

 


2

1


Lê Đ

01 tháng 1 2023 13:45

<p>Đáp án là A nhé bạn</p>

Đáp án là A nhé bạn

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

giúp em với ạ

5

Được xác nhận