Square root
VBT
Calculator
magnet

Bách C

24 tháng 1 2023 14:28

câu hỏi

Câu 2. Tìm tập xác định của các hàm số a) y x 3 2 . b) y x2 1. c) y x x 2 1 1 . d) y x x x 2 2 1 3 . e) y x x x x 3 2 2 2 2 1 2 2 . f) y x x x 2 1 .

Câu 2. Tìm tập xác định của các hàm số
a) y x 3 2 .
b) y x2 1.
c) y x x 2 1 1 .
d) y x x x 2 2 1 3 .
e) y x x x x 3 2 2 2 2 1 2 2 .
f) y x x x 2 1 .


6

0


Empty Comment

Chưa có câu trả lời nào

Hãy là người đầu tiên trả lời câu hỏi này!

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Trung bình cộng của hai số tự nhiên là 123, biết số bé bằng 24. tìm số lớn

30

Được xác nhận