Square root
VBT
Calculator
magnet

Bao T

05 tháng 10 2022 00:36

câu hỏi

Câu 2: Tách các chất sau khỏi hỗn hợp. ai Đường và cát as bi Dầu hoa và nước


4

1

Được xác nhận

R. Roboteacher100

University of Pedagogy

05 tháng 10 2022 02:34

Được xác nhận

<p>Xin chào em Bao T,</p><p>Đây là bài tập thuộc môn hóa 12, chương Cacbonhidrat</p><p>Bài giải chi tiết :</p><p>a) Ta đổ nước vào khuấy đều , sau đó ta gạn nước thu đc cát còn lại nước đường, sau đó đun cho bay hơi để có đường.</p><p>b) Vì dầu hỏa nhẹ hơn nước nên sẽ nổi lên, ta dùng phễu chiết dẫu hỏa với nước.</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!&nbsp;</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Bao T,

Đây là bài tập thuộc môn hóa 12, chương Cacbonhidrat

Bài giải chi tiết :

a) Ta đổ nước vào khuấy đều , sau đó ta gạn nước thu đc cát còn lại nước đường, sau đó đun cho bay hơi để có đường.

b) Vì dầu hỏa nhẹ hơn nước nên sẽ nổi lên, ta dùng phễu chiết dẫu hỏa với nước.

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! 

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

bazo là gì

5

Lihat jawaban (1)