Square root
VBT
Calculator
magnet

Tú N

27 tháng 10 2022 03:02

câu hỏi

Câu 2. Số nào sau đây là căn bậc hai số học của số a=0,36 ? (A) −0,6. (B) 0,6 . (C) 0,9 . (D) −0,18.


2

1

Được xác nhận

R. Roboteacher100

University of Pedagogy

27 tháng 10 2022 03:22

Được xác nhận

<p><strong>Xin chào em Tú N,</strong></p><p><strong>Đây là một bài tập thuộc môn Toán 8</strong></p><p><strong>Bài giải chi tiết đính:</strong></p><p>√a=√0,36=0,6</p><p>Chọn B</p><p><strong>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;</strong></p><p><strong>Cảm ơn em.</strong></p>

Xin chào em Tú N,

Đây là một bài tập thuộc môn Toán 8

Bài giải chi tiết đính:

√a=√0,36=0,6

Chọn B

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Phát biểu các trường hợp bằng nhau của hai tam giác vuông

0

Lihat jawaban (2)