Square root
VBT
Calculator
magnet

Xumi P

27 tháng 3 2020 07:24

câu hỏi

Câu 2. Rễ siêng không ngại đất nghèo Tre bao nhiêu rễ bấy nhiêu cần cù.. Trong hai cầu thơ trên, tác giả đã sử dụng biện pháp tu từ nào? Chỉ rõ và cho biết tác dụng của việc sử dụng biện pháp tu từ đó? (1 điểm)


0

1


Viet L

28 tháng 3 2020 07:38

sử dụng biện pháp tu từ là nhân hóa và so sánh biện pháp tu từ là nhân hóa và so sánh làm cho sự vật gợi hình gợi cảm làm cho sự vật sống động hơn

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

a. Chợ chiều nắng toả vàng hoe Lăn lóc mít mật ê chề chuối xanh. b. Người mà em yêu quý là bà ngoại . c. Những trận gió lạnh buốt cứ xốc mãi vào chiếc tổ còn sót lại trên Thiên Đường . d. Những chiếc tàu chở đầy sản vật đang băng băng về phía trước. Hãy chỉ ra chủ ngữ vị ngữ trong các câu sau.

0

Lihat jawaban (1)