Square root
VBT
Calculator
magnet

Bao T

08 tháng 10 2022 08:37

câu hỏi

Câu 2: Phương trình : cosx−m=0 có nghiệm khi m là:


3

1

Được xác nhận

R. Roboteacher75

University of Pedagogy

08 tháng 10 2022 10:51

Được xác nhận

<p>Xin chào em,&nbsp;<br>Đây là một bài tập thuộc Chương phương trình lượng giác, lớp 11<br>Bài giải chi tiết:&nbsp;</p><p>+) cosx=m</p><p>-1 ≤ cosx ≤ 1</p><p>Phương trình có nghiệm khi -1 ≤ m ≤ 1<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;<br>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em, 
Đây là một bài tập thuộc Chương phương trình lượng giác, lớp 11
Bài giải chi tiết: 

+) cosx=m

-1 ≤ cosx ≤ 1

Phương trình có nghiệm khi -1 ≤ m ≤ 1
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 
Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Giải hệ phương trình: e) {,(,2x+3y=5,),,(,5x−4y=1,),

2

Được xác nhận